Polska    województwo dolnośląskie    Jelenia Góra    Czarny Kocioł Jagniątkowski
#2747  Polska

Czarny Kocioł Jagniątkowski

Łagodnie wykształcony kocioł polodowcowy. Jego górna krawędź znajduje się na wysokości 1325 m n.p.m. , a dno na wysokości 1130-1150 m n.p.m. Osobliwością tego miejsca jest Wędrujący Kamień – trzymetrowy głaz, który kilkakrotnie zmieniał swoje położenie.

Granitowy blok skalny o masie szacowanej na 1,5 tony, zmienia swoją lokalizację, np. od 1797 roku do 1810 roku przesunął się o 30 metrów. Przyczyną są prawdopodobnie lawiny śnieżne przesuwające głaz. Inną atrakcją Czarnego Kotła jest Jaworowa Łąka, nazwana tak od rosnącego w tym miejscu wiekowego klona jawora.

Swój początek ma w Kotle Jagniątkowskim potok Wrzosówka. W jego dolinie występują moreny czołowe i denne starszych etapów zlodowacenia (od 950 m n.p.m.). Zbocza kotła są porośnięte typową roślinnością górską, wśród której znajduje się m.in. kosodrzewina, sasanka alpejska i pierwiosnka maleńka. Cały teren kotła jest rezerwatem ścisłym.

Mniej

Opinie

Czarny Kocioł Jagniątkowski mapa
58-500 Jelenia Góra, Polska