Polska   województwo opolskie   Grodków   Kościół św. Michała Archanioła

Kościół św. Michała Archanioła

Kościół pw. Św. Michała Archanioła wybudowano w XIII wieku. Od tego czasu był wielokrotnie przebudowywany, ale zachował bryłę gotyckiej bazyliki z kwadratową wieżą. Najstarszą jego częścią jest trójprzęsłowe prezbiterium. Wnętrze uzyskało barokowo-manierystyczne wyposażenie po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej na początku XVII wieku.

Kościół w Grodkowie był wzmiankowany w połowie XIII wieku. Była to wczesnogotycka świątynia, z której do dziś przetrwało jedynie prezbiterium. W XV wieku kościół odbudowano po pożarze nadając mu układ gotyckiej, trójnawowej bazyliki o spadzistym dachu i wąskich, ostrołukowych oknach. Do nawy dobudowano też kwadratową wieżę zwieńczoną krenelażem i ostrosłupową iglicą.

Wnętrze kościoła jest znacznie późniejsze od jego bryły. W XVII wieku świątynia był zniszczona po wojnie trzydziestoletniej. Otrzymała wtedy kolebkowe sklepienie nawy głównej oraz bogato zdobione, rzeźbione ołtarze. Wewnątrz zobaczyć też można kilka tablic nagrobnych z różnych epok.

mniej tekstu
Kościół św. Michała Archanioła – mapa
Warszawska 2249-200 Grodków, Polska