Polska    województwo małopolskie    Gorlice    Muzeum Regionalne PTTK im. I. Łukasiewicza
#2  Gorlice
#2743  Polska

Muzeum Regionalne PTTK im. I. Łukasiewicza

Muzeum Regionalne PTTK im. I. Łukasiewicza w Gorlicach zajmuje się dokumentowaniem historii Gorlic oraz ich okolicy. Zgromadzone tu zbiory dotyczą przede wszystkim dziejów miasta i wydobycia ropy naftowej w tym rejonie, I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem operacji gorlickiej, etnografii Łemków i Pogórzan oraz działalności Bohdana Ihora Antonycza.

Zbiory Muzeum Regionalnego skupiają się na najważniejszych zagadnieniach związanych z historią i kulturą regionu. Można tu zobaczyć wystawę obrazującą historię Gorlic od XVI do XIX wieku. Dalsze losy miasta przedstawiono na ekspozycji dotyczącej początków przemysłu naftowego i działalności Ignacego Łukasiewicza. Odtworzono tu wnętrze XIX wiecznej apteki, w której pracował wynalazca lampy naftowej wraz z urządzeniami służącymi do destylacji ropy naftowej.

Wystawa od której zaczęła się historia Muzeum Regionalnego dotyczy I wojny światowej i operacji gorlickiej, w wyniku której zniszczonych zostało ponad 80% zabudowy Gorlic. Można tu zobaczyć makietę przedstawiającą przebieg walk, militaria, elementy umundurowania i pamiątki osobiste żołnierzy. O dawnych mieszkańcach regionu przypomina ekspozycja etnograficzna prezentująca stroje, narzędzia, wyroby rzemiosła Łemków i Pogórzan.

Mniej

Opinie

Wąska 738-300 Gorlice, Polska