Polska   województwo wielkopolskie   Gołuchów   Muzeum Leśnictwa

Muzeum Leśnictwa

W ramach działalności Muzeum Leśnictwa obecnie eksponowane są następujące wystawy: Oficyna, Powozownia, Owczarnia, Dybul oraz Chałupa.

W Oficynie znajdziemy prezentacje prac plastycznych inspirowaną lasem oraz wystawę ukazującą dzieje leśnictwa. Ciekawe są modele dawnych mielerzy i barci leśnej.

W Powozowni, która przez lata była stajnią dla koni, natrafimy na wystawę ukazującą las wraz z całą jego fauną i florą. 

W Owczarni warto zwrócić uwagę na maszyny służące m.in. do wytwarzania węgla drzewnego, smoły, czy sadzy.

Dybul to miejsce, które prezentuje sposoby na ochronę lasu przed zagrożeniami.

Chałupa, czyli leśniczówka, to miejsce, w którym możemy poczuć się jak w oryginalnym mieszkaniu leśnika.

mniej tekstu
Muzeum Leśnictwa – mapa
63-322 Gołuchów, Polska