Polska    województwo wielkopolskie    Gniezno    Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej
#5  Gniezno
#1841  Polska

Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie zbudowano na Wzgórzu Lecha nieopodal Katedry Gnieźnieńskiej. Zbiory, które można tu podziwiać to w głównej mierze zabytki sztuki sakralnej należące do archidiecezji gnieźnieńskiej, obejmują też dawny skarbiec katedralny, w którym przez wieki gromadzone były niezwykle cenne eksponaty . Ponadto placówka opiekuje się skarbcem katedralnym, który obok wawelskiego i jasnogórskiego posiada najcenniejsze zabytki, a także dba o zabytki archikatedry, np. o słynne Drzwi Gnieźnieńskie.

Muzealia zaprezentowano na trzech poziomach. Na pierwszym znajdują się eksponaty pochodzące ze skarbca katedralnego. Do najcenniejszych obiektów ukazanych na tym poziomie można zaliczyć Kielich św. Wojciecha z X wieku, Kielich Dąbrówki z XII wieku, a także bezcenne relikwiarze. Niestety muzeum utraciło część zabytków, np. złoty sarkofag i złotą rzeźbę Chrystusa.

Na drugim poziomie mieści się wystawa dotycząca śmierci i przemijania. Na trzecim natomiast znajdują się eksponaty prezentujące obszerną galerię świętych. Tutaj również prezentowane są wystawy czasowe.

Mniej

Opinie

Kolegiaty 2 Gniezno, Polska