Polska    województwo opolskie    Głogówek    Zamek w Głogówku
#1784  Polska

Zamek w Głogówku

Zamek w Głogówku to barokowa rezydencja rodziny Oppersdorffów. Zbudowany jest na skarpie nad doliną rzeki Osobłogi. Składa się z zamku dolnego i górnego i włączony jest w system murów obronnych miasta. Popadająca w ruinę potężna budowla znajduje jest obecnie remontowana.

Zamek w Głogówku istniał już w XI wieku. liczne wojny, najazdy i pożary sprawiły, że z tych najstarszych murów nie zachowało się nic. Obecny wygląd zawdzięcza on odbudowie przeprowadzonej w połowie XVI wieku. Zamek podniósł z upadku Hans Oppersdorff. Renesansową budowlę przebudowywali w stylu barokowym kolejni właściciele.

Powstała w ten sposób rezydencja o cechach obronnych składająca się z zamku górnego i dolnego. Obydwie części mają po trzy skrzydła otaczające rozległe dziedzińce. Skrzydła górnego zamku zamykają wieloboczne wieże z barokowymi hełmami.

Od czasów II wojny światowej zamek popadał w ruinę. Ze względu na fatalny stan techniczny budynki opuściło Muzeum w Głogówku. Od 2017 roku prowadzony jest remont. Planowany jest on na minimum dwa lata. Ma przywrócić blask tej wspaniałej rezydencji i sprawić, że jego wnętrza znów będą tętnić życiem.

Mniej

Opinie

Zamkowa 2348-250 Głogówek, Polska