Polska    województwo opolskie    Głogówek    Klasztor Franciszkanów
#2452  Polska

Klasztor Franciszkanów

Klasztor franciszkanów w Głogówku znajduje się w centrum Starego Miasta. Jego zabudowania włączone są w miejską zabudowę. To barokowa, trójskrzydłowa budowla otaczająca rozległy dziedziniec. Przylega ona do kościoła świętego Franciszka.

Franciszkanie przybyli do Głogówka w połowie XIII wieku. Ich pobyt w mieście naznaczony jest wieloma trudnościami i zawirowaniami. Największym z nich była reformacja, podczas której zakonnicy musieli opuścić swój klasztor. Powrócili w początkach XVII wieku, kiedy Jerzy Oppersdorff wybudował dla nich nową, barokową siedzibę.

W trój-skrzydłowym budynku mieści się siedziba zakonu, postulat zakonny oraz nowicjat franciszkański. Na dziedziniec można wejść przez półkolistą furtkę. W przybudówce znajduje się niewielkie obserwatorium astronomiczne. Wewnątrz budynku zachowały się dekoracje sztukatorskie w części pomieszczeń. Niestety, ze względu na klauzulę zakonną są one niedostępne dla osób postronnych.

Mniej

Opinie

Klasztorna 348-250 Głogówek, Polska