Polska    województwo pomorskie    Gdańsk    Europejskie Centrum Solidarności
#6  Gdańsk
#74  Polska

Europejskie Centrum Solidarności

Europejskie Centrum Solidarności to szczególna instytucja powołana w celu upowszechnienia dziedzictwa NZSS "Solidarność". Działa ona na rzecz nauki i kultury oraz przedstawia współczesną historię Polski, ucząc młodsze pokolenia o działalności ruchu solidarnościowego. 

Europejskie Centrum Solidarności powstało w 2007 roku. Gromadzi liczne pamiątki i eksponaty przedstawiające współczesną historię Polski. Wystawa stała muzeum obejmuje szczegółowo przedstawioną historię Solidarności i ruchu opozycji: od powstania związku, przez trudności jakie napotkał, aż do triumfu wolności i demokracji. Do eksponatów muzealnych należą fotografie, materiały filmowe, mapy wycinki prasowe i inne dokumenty.

Poza wystawami stałymi w Europejskim Centrum Solidarności można także oglądać tematyczne wystawy czasowe. Centrum dysponuje bogatym archiwum, biblioteką, mediateką i salą wielofunkcyjną. Na uwagę zasługuje też nowoczesny gmach Centrum, zaprojektowany przez architekta Wojciecha Targowskiego.

Mniej

Opinie

Europejskie Centrum Solidarności mapa
PI Solidarności 180-863 Gdańsk, Polska