Polska    województwo podkarpackie    Domaradz    Kościół św. Mikołaja
#3130  Polska

Kościół św. Mikołaja

Położony na Szlaku Architektury Drewnianej gotycki kościół Św. Mikołaja w Domaradzu jest jedną z najstarszych drewnianych świątyń na terenie Polski. W jego wnętrzu zobaczyć można m.in. późnogotycką kamienną chrzcielnicę, barokową ambonę i ołtarze boczne oraz XIX-wieczną polichromię. Na zewnętrznej ścianie prezbiterium znajduje się cenny drewniany krucyfiks, a w przykościelnej dzwonnicy XVI-wieczny dzwon.

Legenda mówi, że wierni zaniedbywali istniejącą kiedyś w tej okolicy świątynię, która w końcu zapadła się pod ziemię. Wciąż słychać było jednak dochodzący spod ziemi dźwięk dzwonów wzywających na modlitwę. Postanowiono je odkopać i zawieźć do najbliższego kościoła. Zaprzężone do wozu woły zatrzymały się w Domaradzu, i nie chciały zrobić ani kroku dalej. Wtedy zbudowano tu kościół.

Prawdopodobnie kościół wzniesiono w ostatnim ćwierćwieczu XV wieku, zaś konsekrowano dopiero w roku 1542. Na przestrzeni lat był przekształcany i rozbudowywany.

Mniej

Opinie

36-230 Domaradz, Polska