#594  Polska

Zamek Kamieniec

Malownicze ruiny XIV-wiecznej warowni obronnej. Obecnie działa tu Muzeum Zamkowe, interaktywna sala tortur i pracownia ceramiki. Zamek Kamieniec stał się sławny jeszcze w XIX w. za sprawą jednego ze swoich właścicieli – hrabiego Aleksandra Fredry. Autor „Zemsty” zaczerpnął temat swojej najbardziej znanej komedii z dokumentów sądowych, opisujących spór dwóch szlachciców o Zamek Kamieniec zakończony ślubem ich dzieci.

Pierwsze świadectwa istnienia Zamku Kamieniec pochodzą z roku 1348. Był on wtedy własnością króla Kazimierza Wielkiego. Przez kilka stuleci pełnił rolę warowni obronnej. W czasach potopu szwedzkiego został poważnie zniszczony i stopniowo obrócił się w ruinę.

Obok wystawy militariów, największą atrakcją Zamku Kamieniec jest sala tortur. Zgromadzono w niej pieczołowicie zrekonstruowane narzędzia katowskie: dyby, pręgierz, krzesło nabijane kolcami, świdry do wiercenia kolan, „madejowe łoże”. Niezwykłością tego miejsca jest to, że możemy wypróbować na sobie działanie wielu z eksponatów.

Mniej

Opinie

Zamek Kamieniec mapa
Podzamcze 3838-420 Korczyna, Polska