Polska    województwo warmińsko-mazurskie    Dobre Miasto    Kościół Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych
#2607  Polska

Kościół Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych

Kościół stanowi drugą co do wielkości świątynię na Warmii i jest częścią gotyckiego zespołu kolegiackiego z XIV w. W 1989 r., podczas jubileuszu 600-lecia ukończenia jego budowy, uzyskał tytuł Bazyliki Mniejszej nadany przez Papieża Jana Pawła II. Zwiedzając świątynię warto zwrócić uwagę na płyty nagrobne i epitafia z XV-XVIII wieku, obrazy z XVII w. oraz bogato zdobioną ambonę z 1693 r.

Pod koniec XIX w. kościół został poddany regotyzacji - przywrócono mu gotycki wygląd i charakter. Niestety zniszczono przy tym wiele zabytków - głównie wyposażenie w stylu barokowym i manierystycznym. Z 15 ołtarzy zachowało się do dzisiaj jedynie 5. Najstarszym z nich jest Tryptyk Mariacki z ok. 1430 r. Największej przebudowie świątynię poddano w latach 90. XIX w., a następną próbę przywrócenia jej dawnej świetności podjęto 90 lat później. Rozbudowano wtedy m.in. organy co dało to początek organizacji koncertów.

Mniej

Opinie

Orła Białego 3011-040 Dobre Miasto, Polska