Polska    województwo podkarpackie    Dębica    Kościół św. Jadwigi
#1  Dębica
#2027  Polska

Kościół św. Jadwigi

Kościół farny pw. św. Jadwigi Śląskiej to murowana z cegły budowla w stylu gotyckim i neogotyckim, posiadająca 47-metrową wieżę. W barokowym wnętrzu warto zwrócić uwagę m.in. na późnobarokowy ołtarz główny z obrazem patronki kościoła i miasta Dębicy, ołtarze boczne w stylu późnego baroku i rokoko, renesansowe epitafium wmurowane w nagrobek Trzecieskich, rokokową ambonę i XVIII-wieczną chrzcielnicę.

Dębicka parafia powstała już w XIII wieku. Pierwszy kościół spłonął w połowie XVI wieku, zaś obecny konsekrowano w 1650 roku. Świątynię wielokrotnie remontowano i rozbudowywano, m.in. po zniszczeniach, którym uległa podczas potopu szwedzkiego i drugiej wojny światowej. Wśród znamienitych postaci pochowanych w jej podziemiach jest Referendarz Wielki Koronny, Antoni Mikołaj Radziwiłł.

Jeden z dzwonów w przykościelnej dzwonnicy pochodzi z 1423 roku.

Mniej

Opinie

Świętej Jadwigi 939-200 Dębica, Polska