#2664  Polska

Zagroda Korkoszów

Zagroda Korkoszów to niewielkie muzeum regionalne w Czarnej Górze, które prezentuje kulturę materialną Spiszu z przełomu XIX i XX wieku. Obejmuje ono zagrodę bogatych gospodarzy, w skład której wchodzą chata, stajnia, stodoła, chlew, wozownia i owczarnia. Całość wyposażona jest w oryginalne sprzęty z początku XX wieku.

Zagroda Korkoszów jest filią Muzeum Tatrzańskiego. Została przekazana na cele muzealne przez przedstawicieli rodziny właścicieli. Pokazuje ona przemiany jakie zachodziły w spiskich wsiach na przełomie XIX i XX wieku. Bogata rodzina Karkoszów mieszkała początkowo w zagrodzie składającej się z chałupy oraz stajni i stodoły. Z czasem dobudowywano do nich kolejne budynki gospodarcze.

Zabudowania gospodarcze postawione są w tradycyjny dla tego regionu czworokąt i łączą się ze sobą. Widać na nich kolejne etapy rozbudowy, aż do wybudowania w latach trzydziestych XX wieku murowanej stajni. W zagrodzie zgromadzono sprzęty gospodarcze z początku XX wieku.

Mniej

Opinie

Zagóra 8634-532 Czarna Góra, Polska