numer 1 w mieście
NOWA BIAŁAPolska

Przełom Białki

Przełom Białki to krajobrazowy rezerwat przyrody, położony na terenie miejscowości Nowa Biała. Leży w obrębie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Został też włączony w obszar siedliskowy sieci Natura 2000. Rośnie tu 105 gatunków roślin, w tym kilka rzadkich w Polsce gatunków naskalnych.

Rzeka Białka należy do najczystszych, ale też najzimniejszych rzek w kraju. Latem można się w niej kąpać. Wzdłuż jej brzegów znajduje się kilka skalistych plaż. Na terenie rezerwatu występują też wysokie skały wapienne, m.in. Skałki Dursztyńskie czy Cisowa Skała. Łącznie wytyczono tu około 30 tras wspinaczkowych o różnym stopniu trudności, z których część jest zabezpieczona łańcuchami.

Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że w rezerwacie kręcono sceny do takich filmów jak “Janosik” i “Karol. Człowiek, który został papieżem”.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Przełom Białki mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Obłazowa 22434-433 Nowa Biała , Polska