#32  Bydgoszcz
#1957  Polska

Hala Pomp

W muzeum zgromadzono eksponaty przedstawijące historę wodociągów. Można tu obejrzeć hydranty, zdroje uliczne, pompy oraz inne urządzenia wodociągowe stosowane dawniej i obecnie. Znajduje się tu również replika XIX-wiecznego kanału ściekowego.

Główną atrakcją kolekcji jest średniowieczny rurmus – specjalne urządzenie napędzane kołem wodnym, którego zadaniem było czerpanie wody z rzeki i przenoszenie jej do systemu kanałów i rur w obrębie miasta. W multimedialnym infokiosku można obejrzeć filmy o wodzie i wodociągach. W muzeum organizowane są też wystawy czasowe oraz imprezy kulturalne.

Muzeum zlokalizowane jest w eklektycznym budynku dawnych wodociągów, autorstwa Franza Marschala, wybudowanym w 1900 roku. Halę wzniesiono z cegły licówki i wyposażono w ostrołukowe okna, które nadają jej cech neogotyckich. Budynek zdobią też ażurowe dekoracje snycerskie, a jego wewnętrzny strop – drewniane kasetony.

Mniej

Opinie

Gdańska 24285-674 Bydgoszcz, Polska