Polska    województwo małopolskie    Brunary    Cerkiew św. Michała
numer 1 w mieście
BRUNARYPolska

Cerkiew św. Michała

Dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. Michała Archanioła wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i stanowi część Szlaku Architektury Drewnianej. XVIII-wieczna łemkowska świątynia reprezentuje typ północno-zachodni, została jednak znacząco przekształcona. Wewnątrz zobaczyć można m.in. barokowy ikonostas i polichromię wykonaną przez znanych malarzy cerkiewnych, Bogdańskich z Jaślisk, a także barokową ambonę, ciekawy chór muzyczny oraz dwa XVIII-wieczne ołtarze boczne z ikonami Matki Bożej i Przemienienia Pańskiego.

Pierwszą świątynię wzniesiono wkrótce po utworzeniu parafii unickiej w 1616 roku, kolejną zaś w roku 1653. Obecna cerkiew powstała około 1797 roku. Trójdzielna budowla o zrębowej konstrukcji została przebudowana i powiększona w roku 1831. Powstało wtedy  nowe prezbiterium, wymieniono także dachy i stropy. Po wysiedleniach unitów w ramach Akcji „Wisła” w 1947 roku, świątynię przejął kościół łaciński.

Mniej

Atrakcje wewnątrz