Polska    województwo małopolskie    Biecz    Muzeum Dom Kromera
#4  Biecz
#2925  Polska

Muzeum Dom Kromera

Dom Kromera w Bieczu nazywany także Kromerówką to renesansowa kamienica mieszczańska, w której mieści się Muzeum Ziemi Bieckiej. W jego bryle i wnętrzach można zobaczyć renesansowe obramienia okien, oryginalne stropy i portale wejściowe. Znajdująca się tu ekspozycja dotyczy przeszłości Biecza oraz jej najsłynniejszego mieszkańca - Marcina Kromera.

Kromerówka została zbudowana w 1519 roku. Co ciekawe nigdy nie należała do rodziny Kromerów. Przyjęło się ją tak nazywać gdyż jest najstarszym mieszkalnym budynkiem w mieście i pochodzi z czasów, kiedy żył Marcin Kromer - uczony, królewski dworzanin, a także autor „Opisu Polski” oraz dzieła „O pochodzeniu i czynach Polaków”.

Dom Kromera jest budowlą na planie prostokąta nakrytą spadzistym dachem. Wewnątrz zachowały się kolebkowe sklepienia oraz rzeźbiony portal z wyrytą datą 1612. Wystawy znajdujące się w Kromerówce pokazują bogatą historię Biecza od czasów prehistorycznych i starożytnych, przez rozkwit miasta w okresie późnego średniowiecza i renesansu, po upadek w czasach rozbiorów. Osobne wystawy poświęcone są Marcinowi Kromerowi oraz poecie Wacławowi Potockiemu.

Mniej

Opinie

Muzeum Dom Kromera mapa
Kromera 338-340 Biecz, Polska