Polska   Bazylika Mariacka

Nr 11 w mieście Gdańsk

Bazylika Mariacka

Gdańska bazylika Mariacka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kościołów w Polsce i trzecią na świecie pod względem objętości świątynią zbudowaną z cegły. Wybudowana w stylu gotyku ceglanego bazylika odznacza się w panoramie miasta masywną wieżą dzwonną i wąskimi wieżyczkami.

Podobnie jak od zewnątrz, wnętrze kościoła również zostało zaprojektowane w stylu gotyckim. Wysokie sklepienie, podtrzymywane przez ośmioboczne filary, jest dodatkowo zdobione. Długie i wąskie okna, typowe dla gotyckiej architektury, oprawiają wspaniałe witraże.

Wystrój wnętrza obejmuje zabytkowe obrazy oraz rzeźby, głównie gotyckie, ale również manierystyczne i barokowe. Dodatkowo w świątyni znajdują się również niezwykle cenne średniowieczne figury i retabula ołtarzowe. Do najbardziej imponujących rzeźb umieszczonych w bazylice Mariackiej należą gotycka figura Pięknej Madonny oraz gotycka Pietà. We wnętrzu bazyliki znajdują się także fragmenty malowideł ściennych z przełomu XV/XVI wieku.

mniej tekstu
Bazylika Mariacka – mapa
Podkramarska 580-834 Gdańsk, Polska