#75  Monachium
#1603  Niemcy

Teatr Cuvilliés

Nazwa lokalna: Cuvilliéstheater

Znajduje się wewnątrz atrakcji: Rezydencja w Monachium

Cuvilliés-Theatre to zbudowana w latach 1751–1753 rokokowa sala teatralna, nazwana od nazwiska jej twórcy – pochodzącego z Belgii architekta Françoisa de Cuvilliésa. Początkowo był to teatr dworski, przeznaczony wyłącznie do użytku władcy i jego gości. Od 1795 r. stał się teatrem publicznym, na którego scenie odbyła się m. in. prapremiera „Idomeneusza, króla Krety” Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Struktura teatru odzwierciedla ówczesną strukturę społeczeństwa niemieckiego. Ma on cztery kondygnacje, na każdej 14 lóż oraz umieszczoną na wprost sceny, zajmującą dwie środkowe kondygnacje lożę królewską. Najbogatsze są zdobienia na pierwszym poziomie, przeznaczonym dla bogatej szlachty. Trzy wyższe kondygnacje są coraz mniej wystawne (zasiadała w nich drobna szlachta i urzędnicy sądowi). Najskromniej wyposażono parter przeznaczony dla mieszczan i miejskiej inteligencji.

Teatr Cuvilliés zbudowano z myślą o spektaklach operowych, lecz miały tu miejsce także znaczące wydarzenia teatralne, w tym prapremiera „Heddy Gabler” Henrika Johana Ibsena w 1891 r.

Mniej

Opinie

Teatr Cuvilliés mapa
Residenzstraße 180333 Monachium, Niemcy