Jordania    Umm ar-Rasas    Umm al-Rasas

Umm al-Rasas

Nazwa lokalna: Umm al-Rasas

Starożytne miasto zostało zidentyfikowane jako biblijna Mefaat. Zbudowano je na planie prostokąta o wymiarach 158 na 139 m i otoczono murem. Podczas prac wykopaliskowych odnaleziono tu pozostałości po świątyniach, garnizonie wojskowym oraz budynkach mieszkalnych. Od 2004 miejsce znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Mniej

Opinie

Umm ar-Rasas, Jordania