IzraelDystrykt Północny

DYSTRYKT PÓŁNOCNY atrakcje turystyczne

+2 atrakcje

Dystrykt Północny obejmuje tereny przy granicy z Libanem i Egiptem, w tym będące terenem pod kontrolą ONZ Wzgórza Golan. Znajduje się tu wpisana na listę UNESCO twierdza krzyżowców Akka, a także Jezioro Galilejskie. 

Północna część Izraela pozostaje nieco w cieniu atrakcji znajdujących się w innych dystryktach, ale od kilku lat jest coraz chętniej odwiedzana przez turystów. Jest to teren górzysty, dobry do uprawiania turystyki aktywnej, w tym wędrówek górskich. 

Jezioro Galilejskie nazywane też Tyberiadzkim lub Genezaret jest częstym celem pielgrzymek ponieważ to właśnie tu nastąpiło wg. Biblii powołanie przez Jezusa Apostołów oraz wiele cudów związanych z historią zbawienia. Dziś jest to także prężne centrum sportów wodnych. 
   
Stolicą regionu jest Nazaret, gdzie mieszkała Maria, a następnie cała Święta Rodzina w okresie dzieciństwa Jezusa. Najważniejszym zabytkiem miasta jest Bazylika Zwiastowania, a w obrębie Starego Miasta zobaczyć można kilkadziesiąt kościołów należących do różnych odłamów chrześcijaństwa. 

Na wybrzeżu, tuż przy granicy z Libanem leży Akka, w średniowieczu ważny port oraz jedna z najpotężniejszych twierdz krzyżowców w Ziemi Świętej. Na listę UNESCO wpisane jest jej Stare Miasto z licznymi kościołami i murami obronnymi, a także świątynia Baha będąca ważnym centrum bahaizmu. 

Atrakcją krajobrazową wybrzeża są groty Rosz ha-Nikra oraz formacje utworzone przez wodę i wiatr w miękkich skałach kredowych.