#38  Izrael

Wieża Dawida

Nazwa lokalna: Tower of David

Cytadela Dawida, znana także, jako Cytadela Jerozolimska lub Wieża Dawida znajduje się na Starym Mieście w Jerozolimie i jest turecką twierdzą z XVI wieku. Wieżę zbudowano na miejscu dawnej starożytnej fortyfikacji z około 37 roku p.n.e. Budowę zlecił dziesiąty sułtan Imperium Osmańskiego Sulejman Wspaniały, w 1532 roku. 

W miejscu cytadeli znajdowały się wcześniej trzy wieże, których głównym zadaniem była ochrona pałacu Heroda Wielkiego. W 135 roku baszty zostały zburzone przez cesarza Hadriana, który zdobył Jerozolimę. Nazwa budowli wzięła się z wyobrażeń średniowiecznych pielgrzymów, którzy w ruinach wież widzieli fragmenty pałacu króla Dawida. W rzeczywistości jednak, miejsce to było w jego czasach niezaludnione. 

W 1930 roku w murach cytadeli powołano muzeum poświęconą folklorowi palestyńskiemu. Galeria została zniszczona przez wojska jordańskie, które w po 1948 roku, przekształciły twierdzę na punkt obronny. Galerię udostępniono do zwiedzania ponownie w 1988 roku, eksponując takie artefakty, jak mapy, rysunki, hologramy i makiety. Cała kolekcja ukazuje prawie 4000 lat historii Jerozolimy.

Mniej

Opinie

Wieża Dawida mapa
9114001 Jerozolima, Izrael