#1  Padirac
#55  Francja

Jaskinia Padiraca

Nazwa lokalna: Gouffre de Padirac

Zjawisko krasowe Przepaść Padirac mieści się wśród jurajskich skał wapiennych we francuskim Masywie Centralnym, na terenie płaskowyżu Causses du Quercy. Jest to formacja geologiczna o średnicy 35 m, stanowiące erozyjne wejście do naturalnej podziemnej wnęki. Na dole tej przepaści, na głębokości 103 m, płynie podziemna rzeka o długości ponad 40 km.

Jako pierwszy jaskinię tą eksplorował Édouard-Alfred Martel przy wsparciu lokalnej parafii. Wśród ciekawostek dotyczących tego miejsca należy wspomnieć, że Przepaść Padirac zapewniła schronienie dla okolicznych mieszkańców podczas wojny stuletniej i podczas wojen religijnych, a w XVI wydobywano tu sól.

Z miejscem tym związana jest legenda. Głosi ona, że Święty Piotr przebywając w tych okolicach, chodził po mulistych terenach, szukając dusz, by ratować przed wiecznym potępieniem. Nagle pojawił się Szatan i zaproponował mu zakład o dusze, które znajdują w piekle. Diabeł przegrał zakład, rozwścieczony uderzył w ziemię i w ten sposób powstały drzwi do podziemi.

Mniej

Opinie

Jaskinia Padiraca mapa
Le Gouffre 46500 Padirac, Francja