Francja    Francja Metropolitalna    Owernia-Rodan-Alpy    Moulins    Centrum Narodowych Strojów Scenicznych
#1  Moulins
#571  Francja

Centrum Narodowych Strojów Scenicznych

Nazwa lokalna: Centre national du costume de scène

Narodowe Centrum Scenografii i Kostiumów Scenicznych zostało powołane w 2006 roku aby ocalić od zniszczenia oraz przybliżać szerokiej publiczności dekoracje oraz kostiumy używane w teatrach, operach oraz baletach Comédie-Française oraz Opery Paryskiej. Muzeum nie ma stałej ekspozycji. Prezentowane są zmieniane mniej więcej raz na rok wystawy czasowe.

Centrum znajduje się w XVIII wiecznych koszarach kawaleryjskich odbudowanych ze zniszczeń II wojny światowej. Jego zbiory są unikalne w skali światowej. Znajduje się tu między innymi kolekcja ubiorów scenicznych Rudolfa Nureyeva, uznawanego za jednego z najwybitniejszych tancerzy i choreografów na świecie. Są tu także kostiumy używane w przeszłości i współcześnie na scenach najważniejszych francuskich teatrów. Część z nich, jak Opera Paryska przesyła stroje do Centrum po ostatnim przedstawieniu danego dzieła. 

Centrum organizuje wystawy czasowe, podczas których pokazuje fragmenty swoich bardzo bogatych zbiorów. Są to wystawy poświęcone konkretnym tematom lub przedstawieniom albo skupiające się na osobie choreografa, kostiumologa lub reżysera. Prezentowane są też ekspozycje przekrojowe pokazujące zmiany, jakie zachodziły w scenografii i kostiumologii na przestrzeni ostatnich 200 lat.   

Mniej

Opinie

Centrum Narodowych Strojów Scenicznych mapa
Quartier Villars, Route de Montilly 03000 Moulins, Francja