Miejsce pamięci w Camp des Milles

Nazwa lokalna: Site-Mémorial du Camp des Milles

Obóz des Milles to jedno z miejsc pamięci z okresu II wojny światowej na terenie Francji. Jest to dawny obóz przejściowy i koncentracyjny, w którym przetrzymywano początkowo intelektualistów, a od 1941 roku także Żydów przed późniejszymi transportami do obozów zagłady.

Działalność obozu można podzielić na dwa okresy. Od wybuchu wojny do 1940 roku trafiali tu intelektualiści i elita społeczna pochodzenia niemieckiego, zamieszkująca południe Francji. Byli wśród nich między innymi laureat nagrody Nobla Otto Fritz Meyerhof, a także pisarze i malarze. Po 1940 roku do obozu przywożono Żydów z regionu i grupowano ich przed deportacjami do Auschwitz oraz Drancy.

Obecnie na terenie dawnego obozu działa muzeum. Można tu znaleźć biogramy i upamiętnienia osób, które przeszły przez obóz des Milles. Wystawa pokazuje losy przetrzymywanych tu osób w tym dzieci, a także prace twórców, którzy byli tu internowani. Na terenie obozu pokazywany jest także wagon kolejowy, który służył do transportu. Muzeum organizuje seminaria, spotkania informacyjne, zajęcia edukacyjne oraz obchody rocznicowe.

Mniej

Opinie

Miejsce pamięci w Camp des Milles mapa
Chemin de la Badesse 4013290 Aix-en-Provence, Francja