Katedra Saint Sauveur Aix-en-Provence

Nazwa lokalna: Cathédrale Saint Sauveur Aix-en-Provence

Katedra Świętego Zbawiciela w Aix en Provence jest najważniejszym kościołem miasta. Budowana od V do XVIII wieku prezentuje mieszankę niemal wszystkich stylów architektonicznych. W jej fasadzie widoczna jest wieloboczna wieża oraz bogato rzeźbiony gotycki portal. Wewnątrz można zobaczyć gotycki tryptyk Matki Boskiej płonącego krzewu. 

Katedra powstała na dawnym rzymskim forum. Według podania jej fundamenty stanęły na rzymskiej świątyni Apolla. Pierwsza, wczesnochrześcijańska budowla stanęła tu w V wieku. Do dziś zachowały się fragmenty romańskiej katedry z XI wieku. Są one widoczne po prawej stronie fasady oraz w bocznej nawie.

Kościół składa się z trzech naw, romańskiej, gotyckiej i barokowej. Fasada ma bogatą, gotycką dekorację malarską obejmującą przedstawienia świętych oraz starotestamentowych proroków. Oprócz tryptyku Nicolasa Fromenta można tu zobaczyć renesansowe i barokowe obrazy religijne, a także pochodzący z XV wieku kamienny ołtarz rodziny Aygosi. Przedstawia on wyrzeźbione w marmurze postaci świętej Anny, Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz świętych Jana, Maurycego i Małgorzaty z Antiochii.

Mniej

Opinie

Katedra Saint Sauveur Aix-en-Provence mapa
Place des Martyrs-de-la-Résistance 3413100 Aix-en-Provence, Francja