Fundacja Vasarely

Nazwa lokalna: Fondation Vasarely

Fundacja Vasalery’ego to galeria sztuki współczesnej, a jednocześnie przykład nowoczesnej architektury francuskiej. Budynek składa się z siedmiu prostopadłościanów, w których prezentowane są dzieła sztuki wykorzystujące złudzenia optyczne oraz łączące się ze sobą geometryczne formy. 

Francuski architekt i artysta Victor Vasarely założył swoją fundację w 1966 roku. Jej celem miała być budowa gmachu, w którym mogłyby być prezentowane jego prace oraz wizja „miasta przyszłości”. Galerię otwarto w 1976 roku. Oprócz wystawy stałej, na którą składają się 42 prace Vasarely’ego prezentowane są tu wystawy czasowe współczesnych artystów z zakresu malarstwa, rzeźby oraz instalacji multimedialnych.

W swoich pracach Vasarely wykorzystywał figury i były geometryczne. Łączył je ze sobą, tworząc skomplikowane kompozycje, w których dużą rolę odgrywało załamywanie się światła i powstające w związku z tym złudzenia optyczne.

Mniej

Opinie

Fundacja Vasarely mapa
Avenue Marcel Pagnol 113090 Aix-en-Provence, Francja