Czechy    Praga    Kościół św. Tomasza    Klasztor Augustianów
#273  Praga
#860  Czechy

Klasztor Augustianów

Nazwa lokalna: Klášter obutých Augustiniánů

Znajduje się wewnątrz atrakcji: Kościół św. Tomasza

Klasztor Augustianów przy kościele św. Tomasza w Pradze jest budynkiem wzniesionym w stylu gotyckim i przebudowanym w stylu renesansowym. Jest to pierwszy klasztor augustiański na terenie Czech. Wśród zabytków zachowały się m.in. biblioteka klasztorna, trybunał klasztoru oraz obrazy Piotra Rubensa. 

Klasztor Augustianów został założony w 1285 roku przez króla Wacława II „dla zbawienia duszy swego ojca”, Przemysła Ottokara II. W czasach reformacji klasztor stał się celem ataków mieszkańców Pragi, którzy sympatyzowali z ruchem husytów. Wydalono wówczas mnichów, a zespół klasztorny został zrabowany i spalony.

W połowie XV wieku augustianie powrócili do Pragi, ale rekonstrukcja klasztoru w stylu renesansowym postępowała bardzo powoli. Pół wieku później zbudowano tu bibliotekę. Mnisi prowadzą zajęcia dla obywateli m.in. kursy językowe. Co roku w kwietniu odbywa się Tydzień Augustiański. Prowadzone są wykłady związane ze św. Augustynem i augustianami.

Mniej

Opinie

Klasztor Augustianów mapa
Letenská 8118 00 Praga, Czechy