Czechy    Kraj południowomorawski    Lednice    Obszar Lednice-Valtice
#1  Lednice
#14  Czechy

Obszar Lednice-Valtice

Nazwa lokalna: Lednicko-valtický areál

Obszar krajobrazu komponowanego Lednice-Valtice (prawie 300 km2) położony jest na granicy Moraw oraz Dolnej Austrii. Został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wśród tutejszych zabytków przyrodniczych znalazły się, m.in.: Narodowy Rezerwat Przyrody „Lednickie rybniki” oraz pomniki przyrody - jeziorko Kutnar i Pastvisko koło Lednic.

Do najważniejszych zabytków kulturowych zalicza się m.in. zamki Lednice i Valtice, Minaret w lednickim parku zamkowym, Belweder, sztuczną ruinę w stylu romantycznym Janohrad, Obelisk niedaleko Lednic, kaplicę św. Huberta oraz kolumnadę na Rajstnie.

Przez obszar Lednice-Valtice poprowadzono wiele szlaków turystycznych. Sąsiaduje on z rezerwatem biosfery Pálava. To największy teren tego typu w Europie. Już na przełomie XVIII i XIX wieku istniał w tym miejscu park krajobrazowy utworzony przez rodzinę Lichtensteinów.

Mniej

Opinie

Obszar Lednice-Valtice mapa
691 44 Lednice, Czechy