Czechy    Kraj karlowarski    Karlowe Wary    Kościół Marii Magdaleny
#541  Czechy

Kościół Marii Magdaleny

Nazwa lokalna: Kostel Maří Magdalény

Kościół świętej Marii Magdaleny należy do najbardziej znaczących zabytków barokowych w Czechach. Zbudowana na planie elipsy świątynia z dwuwieżową fasadą ma wspaniale zdobione wnętrze. W jej podziemiach znajdują się krypty kryjące między innymi ossuarium i Ołtarz Grobu Pańskiego.

Kościół stanął w latach 1733-1736 na miejscu budowli gotyckiej. Jej pozostałościami są znajdujące się pod świątynią krypty. Autorem projektu był najwybitniejszy czeski architekt barokowy Kilián Ignác Dientzenhofer. Za dwuwieżową fasadą ozdobioną gzymsami i pilastrami kryje się eliptyczna nawa otoczona kaplicami bocznymi. Wnętrze nakryte kopułą pokrywają dekoracje rzeźbiarskie. Znajduje się tu zespół pięciu barokowych, pozłacanych ołtarzy oraz organy.

Podziemia Kościoła pokazują układ dawnej gotyckiej świątyni. Przeniesiono tu szczątki osób pochowanych na dawnym przykościelnym cmentarzu, tworząc kaplicę grobową. W innych częściach krypt można zobaczyć rzeźbione ołtarze przedstawiające Modlitwę w Ogrojcu, Ukrzyżowanie oraz Jezusa w Grobie. 

Mniej

Opinie

Kościół Marii Magdaleny mapa
náměstí Svobody 1360 01 Karlowe Wary, Czechy