Czechy    Kraj południowomorawski    Brno    Muzeum Kultury Romskiej
#28  Brno
#584  Czechy

Muzeum Kultury Romskiej

Nazwa lokalna: Muzeum romské kultury

Muzeum kultury Romskiej to instytucja kulturalno- edukacyjna, której celem jest pielęgnowanie pamięci o historii i tradycji romskich mieszkańców Europy Środkowo- Wschodniej. Stała ekspozycja „Historia Romów” to zbiór ubrań, biżuterii, przedmiotów codziennego użytku oraz wozów taborowych użytkowanych przez ten lud. 

Muzeum zostało założone w 1991 roku jako organizacja non-profit. W 2005 roku stało się placówką pod opieką Ministerstwa Kultury Czech. Obecnie należy do największych instytucji zajmujących się upamiętnianiem tradycji romskich w kraju. 

Wystawa stała pokazuje historię Romów, od czasów przybycia z Azji przez dzieje romskiej diaspory w Europie po eksterminację w czasie II wojny światowej i czasy współczesne. Wystawa obejmuje zarówno przedmioty oryginalne, jak i rekonstrukcje i kopie wozów czy sprzętów i narzędzi używanych przez Romów. Muzeum organizuje liczne wystawy czasowe, a także koncerty, przedstawienia i spotkania z twórcami wywodzącymi się z kręgu kultury romskiej. 

Mniej

Opinie

Muzeum Kultury Romskiej mapa
Bratislavská 67602 00 Brno, Czechy