Czechy    Kraj południowomorawski    Brno    Krypta Kapucynów
#9  Brno
#269  Czechy

Krypta Kapucynów

Nazwa lokalna: Kapucínská Hrobka

Krypta Kapucynów zaliczana jest do najbardziej znanych zabytków Brna. W XVII wiecznych piwnicach pochowano członków zakonu, znane postaci z życia miasta oraz dobroczyńców klasztoru. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi panującemu w podziemiach ich ciała nie rozłożyły się, ale uległy naturalnej mumifikacji.

Klasztor kapucynów jest budowlą wczesnobarokową z rokokowym wystrojem. W okresie jego budowy w XVII wieku powstały także krypty służące jako miejsce pochówku zakonników. Z czasem w podziemiach zaczęto także chować osoby zasłużone dla Brna oraz dla klasztoru. Dziś zachowane krypty wraz z pochówkami są udostępniane turystom.

Sklepione piwnice ciągną się pod kościołem oraz zabudowaniami klasztornymi. Mnisi byli tu chowani od XVII wieku. Układano ich bez trumien w kolejnych salach, z cegłami pod głowami. Grobowce te można oglądać do dziś. W części sal znajdują się też pochówki znanych w swoim czasie osobistości, takich jak baron Frantz Trenck XVIII wieczny dowódca wojskowy, który zmarł w twierdzy Szpilberk oraz jego przyjaciel barona František Josef Kotuliński z żoną Eleonorą.

Mniej

Opinie

Krypta Kapucynów mapa
Kapucínské náměstí 5602 00 Brno, Czechy