Klasztor Wielkiego Piątku

Nazwa lokalna: Manastir Svete Petke

Klasztor został zbudowany w 2003 r. dla żeńskiego zakonu poświęconego św. Paraskiewie. W jego architekturze widać wyraźne wpływy rosyjskie. Świątynia składa się z dwóch kościołów. W dolnym mieści się krypta i obrazy przedstawiające prawosławnych świętych. W górnym kościele znajduje się z kolei drewniany ikonostas i serbsko-bizantyjskie dekoracje.

Mniej

Opinie

Klasztor Wielkiego Piątku mapa
Mučenika Romanovih 76300 Bijeljina, Bośnia i Hercegowina