tropter.comInspiracje Saloniki. Atrakcje miasta i okolic. Zabytki, muzea, pomysły na wycieczki

Saloniki. Atrakcje miasta i okolic. Zabytki, muzea, pomysły na wycieczki

Stojący na pierwszym planie Łuk Galeriusza jest jednym z najcenniejszych zabytków w Salonikach, zanim widać kościół Panagia Dexia
Dimitris Vetsikas, pixabay.com, Pixabay License

Saloniki są drugim pod względem wielkości miastem Grecji i największym ośrodkiem w północnej części kraju. Nazywane także Thessalonikami, co nawiązuje do starożytnej nazwy, są dziś prężnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym i handlowym oraz jedną z największych atrakcji północnej Grecji.

Miasto wielu kultur

Przez wieki miasto leżało na pograniczu różnych kultur, które ścierały się tu tworząc unikalną mieszankę języków, religii, tradycji i kuchni. Choć do dziś, w wyniku rozlicznych historycznych zawirowań w Salonikach mieszkają w zdecydowanej większości Grecy, to wędrując tutejszymi ulicami można łatwo odnaleźć ślady burzliwej, wielokulturowej przeszłości.

Zabytki Salonik i atrakcje miasta tworzą ciekawą mozaikę. Nobliwe centrum otwarte na morze, nad którym góruje Olimp, wieczorami ustępuje miejsca rozrywce i muzyce wypełniającej tutejsze bary i restauracje.

Różne są oblicza Salonik i różne też wrażenia można stąd wynieść, zależnie do jakich dzielnic się trafi. Kontrasty, połączenia kulturowe i mieszanie starego z nowym bezsprzecznie są tym, co przyciąga do Salonik tysiące turystów.

Z widokiem na morze i Olimp

Widok na morze i Olimp z promenady w Salonikach przy pomniku Aleksandra Wielkiego
Nafsika G., unsplash.com
Nafsika G., unsplash.com

Saloniki leżą w północnej Grecji, nad Zatoką Salonicką Morza Egejskiego. Po drugiej jej stronie, w odległości ponad 60 km wznosi się masyw Olimpu, najwyższej góry Grecji, uważanej niegdyś za siedzibę bogów. Przy dobrej pogodzie ponad błękitnymi wodami Morza Egejskiego widać jasny, przez wiele miesięcy roku ośnieżony, stożkowaty szczyt. Wygląda jakby wynurzał się bezpośrednio z wody, co robi jeszcze większe wrażenie.

Miasto rozmieściło się na wąskim, płaskim pasie wybrzeża i na otaczających ją zboczach wzgórz. Ciągnie się łukiem wzdłuż brzegów Zatoki w jej najgłębiej wciętej w ląd części. Położenie w bezpiecznej zatoce sprawia, że już od czasów średniowiecznych znajdował się tu port. Obecnie należy on do największych nie tylko w Grecji, ale w całym basenie Morza Egejskiego.

Historia Salonik

Starożytność

Historia Salonik rozpoczyna się pod koniec IV w. p.n.e. Miasto zostało założone przez Kassandra, jednego z następców Aleksandra Macedońskiego, a nazwę nadano mu na część jego żony Tesaloniki. O sukcesie nowego ośrodka zadecydowało jego położenie nad morzem, w osłoniętym miejscu. Pozwoliło to na wybudowani portu, który wkrótce stał się ważnym ośrodkiem handlowym.

Saloniki nie straciły na znaczeniu po przejęciu tych terenów przez Cesarstwo Rzymskie, ani po jego rozpadzie. Znalazły się wówczas we wschodniej części zarządzanej z Konstantynopola. Za czasów rzymskich znaczenie miasta bardzo wzrosło. Rozbudowano fortyfikacje, a przebiegająca przez Saloniki droga Via Egnatia zaliczana była do najważniejszych traktów handlowych Cesarstwa. Ze względu na swoje znaczenie Saloniki przyciągnęły też uwagę władców. W końcu III w. n.e. cesarz Galeriusz wybudował tu swój pałac i ustanowił ośrodek miastem rezydencjalnym.

Średniowiecze

Upadek Cesarstwa Rzymskiego przesunął Saloniki jeszcze bardziej w kierunku wpływów z Konstantynopola. Także wówczas działał tu ważny port handlowy, rozwijała się też kultura, a wkrótce wpływy zaczęło zdobywać chrześcijaństwo. Powstała tu jedna z pierwszych gmin chrześcijańskich w Grecji, do której 2 listy apostolskie napisał św. Paweł. To w Salonikach, nazywanych w języku starocerkiewno-słowiańskim Sołuń, urodzili się śś. Cyryl i Metody. Stąd też wzięło się miano „braci sołuńskich” używane często na określenie tych apostołów Słowiańszczyzny.

Średniowiecze przyniosło Salonikom ciągłe najazdy ze strony Słowian, Bułgarów, Normanów. Przez krótki czas był tu niezależne państewko, które jednak szybko wróciło pod panowanie Bizancjum. Kres świetności przyniosło opanowaniu miasta przez Turków w 1430 r. i upadek Konstantynopola, który nastąpił wkrótce po nim. Saloniki straciły swoje znaczenie, ale pozostawały nadal ośrodkiem handlowym z portem morskim. Turcy zezwolili też na osiedlanie się tu Żydów, głównie uciekinierów z Półwyspu Iberyjskiego.

Walka o niepodległość

W początkach XIX w. Grecy rozpoczęli walkę z Turkami o niepodległość. Jednak Saloniki nie weszły w skład nowoutworzonego państwa. Władza turecka była tu nadal silna, a sytuacja zmieniła się dopiero w 1912 r., gdy wkroczyły tu wojska greckie. Jeszcze na początku XX w. Saloniki były ważnym ośrodkiem ruchu Młodych Turków. Urodził się tu i działał Mustafa Kemal Ataturk, główny twórca współczesnego państwa tureckiego.

Gdy Saloniki stawały się częścią Grecji zamieszkiwali je przede wszystkim Żydzi. Liczną grupę stanowili także Turcy, Słowianie i Bułgarzy, a odsetek Greków był stosunkowo niewielki. Proporcje te zmieniła wymiana ludności między Grecją i Turcją po I wojnie światowej, kiedy do miasta przybyli liczni Grecy z terenów Epiru. Z kolei II wojna światowa odcisnęła na mieście tragiczne piętno ponieważ niemal wszyscy tutejsi Żydzi zostali wymordowani przez Niemców.

Współczesność

Dzisiejsze Saloniki to miasto o wielkim potencjale gospodarczym, handlowym i kulturalnym. Prężny port, a także jeden z najbardziej imprezowych punktów na mapie kontynentalnej Grecji. Miasto o wielu twarzach, licznych zabytkach świadczących o zróżnicowanej i wielokulturowej historii, ale także ośrodek uniwersytecki pełen młodych ludzi. I oczywiście turystów, którzy szukają tu śladów przeszłości, które płynnie łączą się z teraźniejszością.

Zabytki Salonik, których nie możesz pominąć

Ze względu na swoją długą i bardzo bogatą historię, Saloniki oferują turystom mnóstwo wspaniałych zabytków. Niestety, ze względu na ogromny pożar, który miał tu miejsce w 1917 r. nie zachowały się one w zwartej zabudowie, a są wciśnięte między nowsze domy i kamienice. Stąd też poznawanie historycznych atrakcji Salonik przypomina trochę odkrywanie, które samo w sobie jest fascynujące.

Nie ma takiego miejsca w Salonikach, pod którym nie byłoby ruin miasta z czasów rzymskich czy bizantyńskich. Podczas budów domów czy arterii komunikacyjnych wciąż natrafia się na kolejne zabytki. Saloniki stoją na fundamentach starożytnych i bizantyńskich budowli, a kolorytu dodają im zabytki z okresu okupacji tureckiej, które uchroniły się od wyburzenia.

Biała Wieża

Biała wieża jest uważana za symbol miasta Saloniki
Dimitris Vetsikas, pixabay.com, Pixabay License
Dimitris Vetsikas, pixabay.com, Pixabay License

Nie można przyjechać do Salonik i nie przyjść pod Białą Wieżę. Ten symbol miasta jest jednocześnie najlepiej zachowanym zabytkiem z czasów osmańskich. Zbudowana na polecenie sułtana Sulejmana Wspaniałego należała do fortyfikacji miejskich i była używana jako więzienie. Na jej wierzchołku znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta.

Pomnik Aleksandra Macedońskiego

Teren wokół wieży nawiązuje do najwcześniejszej historii Salonik. Znajduje się tu Ogród Aleksandra Wielkiego z Pomnikiem Aleksandra Wielkiego. To spadkobiercy jego dziedzictwa założyli Saloniki. Miasto jest jednym z najważniejszych ośrodków starożytnej Macedonii, krainy, której nazwa stanowi dziś przedmiot sporu między państwem Północną Macedonią, a Grecją. Obydwa przyznają się do dziedzictwa Aleksandra Wielkiego i uznają go za jednego z fundatorów swojej cywilizacji.

Kompleks Galerius

Niedaleko Białej Wieży znajduje się serce miasta zbudowanego przez Galeriusza. W III w. cesarz uznał Saloniki za jedno z miast rezydencjalnych i nakazał budowę swojego pałacu. Obecnie jego pozostałości noszą nazwę kompleksu Galerius i pozwalają zorientować się jak ogromna była to budowla.

Łuk Galeriusza

Galeriusz nie chciał jednak rezydować jedynie w Salonikach. Wzniesiono tu także Łuk Galeriusza, który upamiętniał jego zwycięstwo nad Persami. Do dziś zachowały się jedynie trzy jego przęsła, które pokrywają płaskorzeźby przedstawiające sceny batalistyczne. Cesarz chciał być także pochowany w swoim ulubionym mieście, a budowla, która została do tego przeznaczona należy do najbardziej niezwykłych w Salonikach.

Rotunda

Mauzoleum Galeriusza znane jako Rotunda i stojąca obok smukła wieża minaretu
Dimitris Vetsikas, pixabay.com, Pixabay License
Dimitris Vetsikas, pixabay.com, Pixabay License

Chodzi o Rotundę, której dzieje we wspaniały sposób pokazują skomplikowaną historię Salonik. Początkowo była to świątynia Zeusa, ale Galeriusz postanowił zamienić ją w swoje mauzoleum. Po upadku Cesarstwa, budowla stała się kościołem. Przypominają o tym pozostałości fresków w kopule. W czasach rządów tureckich świątynię zamieniono w meczet, a obok wybudowano minaret, który stoi tu do dziś. Obecnie jest to jeden z najważniejszych zabytków Salonik, wpisany wraz z innymi miejscami związanymi z czasami starożytnymi i bizantyńskimi na listę UNESCO.

Zabytki z czasów rzymskich

Szukając miejsc związanych z najstarszą historią Salonik trzeba się też udać nieco dalej od brzegu morza. Na zbocza i szczyty wzniesień otaczających zatokę. To tu wznoszą się mury dawnej bizantyńskiej i tureckiej twierdzy Heptapyrgion. Stoi ona na miejscu greckiego Akropolu. Z kolei na zboczu wzgórza znaleźć można dawną Rzymską Agorę.

Kościoły

Wśród największych zabytków Salonik nie może też zabraknąć dwóch kościołów, zaliczanych do najstarszych w mieście. Jeden z nich to wzorowana na swojej imienniczce z Konstantynopola Katedra Hagia Sofia stojąca niedaleko Białej Wieży na porośniętym zielenią Placu Agia Sofia. Wyżej na zboczu, jakby na uboczu najważniejszych zabytków stoi główny kościół Salonik, Bazylika św. Dymitra. Wybudowano go na miejscu, gdzie zginął śmiercią męczeńską św. Dymitr, nazywany też Demetriuszem. Jego grób znajduje się w Krypcie św. Demetriusza pod posadzką bazyliki. Budowę kościoła rozpoczęto w V w. i z tego czasu pochodzi zachowana w oryginale krypta. Natomiast część nadziemna była przebudowywana wielokrotnie, a zdobienia wnętrza pochodzą z okresu odbudowy po wielkim pożarze Salonik z 1917 r.

Muzea Salonik

Miasto o tak długiej i bogatej historii jak Saloniki nie może się obyć bez muzeów. A te zaliczane są do najbardziej wartościowych w całej Grecji. Prezentują zabytki Salonik związane z różnymi okresami w historii miasta, starożytnością, panowaniem Bizancjum, władzą turecką, a także zamieszkującymi ją grupami narodowymi, w tym z Żydami.

Muzeum Archeologiczne

Świadectwa najstarszej historii Salonik można odnaleźć w nowoczesnym Muzeum Archeologicznym. Prezentowane są tu przedmioty z wykopalisk z terenu miasta i okolic, m.in. z macedońskich grobów i rzymskich nekropolii. Wiele z tutejszych eksponatów pochodzi z dawnego pałacu Galeriusza. Są też zabytki świadczące o dużym znaczeniu miasta leżącego na dawnej Via Egnatia. Greckie i rzymskie posągi, monety, biżuteria, broń i ceramika dają wyobrażenie o życiu w Salonikach w tych epokach.

Muzeum Kultury Bizantyńskiej

Klimatyczne wnętrze Muzeum Kultury Bizantyńskiej w Salonikach
Tilemahos Efthimiadis from Athens, Greece, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Tilemahos Efthimiadis from Athens, Greece, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Zupełnie inny klimat ma Muzeum Kultury Bizantyńskiej. Podczas, gdy w Muzeum Archeologicznym jest jasno i przestronnie, tu dominuje półmrok umiejętnie rozświetlany przez lampy. Wydobywa on z mroku twarze świętych z ikon i mozaik, elementy architektoniczne i dekoracyjne, stare wazy czy nagrobne płyty. Zwiedzaniu towarzyszą dźwięki śpiewów kościelnych, które podkreślają nastrój tego miejsca.

Muzeum Atatürka

Choć Grecy starają się jak najmniej eksponować okres okupacji tureckiej, to w Salonikach działa Muzeum Atatürka. Twórca nowoczesnego państwa tureckiego i jeden z głównych architektów obalenia władzy sułtanów urodził się w Salonikach i tu rozpoczynał działalność. Na początku XX w. miasto było ważnym ośrodkiem ruchu Młodej Turcji. Muzeum mieści się w rodzinnej willi Atatürka, gdzie zgromadzono pamiątki po nim, jego pisma i dużą kolekcję fotografii.

Muzeum Żydowskie

Jeszcze na początku XX w. najliczniejszą grupą narodową w Salonikach byli Żydzi. Ich społeczność została całkowicie zniszczona w trakcie II wojny światowej. Niemcy wymordowali tutejszych Żydów lub wywieźli ich do obozów koncentracyjnych. O wielowiekowej obecności tej społeczności w Salonikach przypomina Muzeum Żydowskie. Zgromadzono w nim zarówno przedmioty liturgiczne z tutejszych synagog, wyposażenie domów, ubrania, a także świadectwa tragicznych lat II wojny światowej.

Inne ciekawe muzea

Oprócz najważniejszych, związanych z historią miasta muzeów, w Salonikach można też odwiedzić Muzeum Wojny, Muzeum Olimpijskie, Muzeum Folkloru i Etnologii Macedonii i Tracji, Muzeum Walki Macedońskiej oraz MoMus- Muzeum Fotografii.

Saloniki – spacer po nadmorskiej metropolii

Zwiedzanie Salonik to jednak nie tylko poszukiwania starożytnych i bizantyńskich zabytków oraz wizyty w muzeach. Miasto, a szczególnie jego nadmorska część nadają się doskonale do spacerów, które odkrywają jego kolejne oblicza.

Głównym rynkiem Salonik jest Plac Arystotelesa otoczony z trzech stron klasycystycznymi kamienicami i otwarty w kierunku morza. Stoi tu rzeźba filozofa, który urodził się w niezbyt odległej Stagirze. Stąd można rozpocząć spacer Promenadą w kierunku najważniejszych atrakcji Salonik. Niedaleko stąd znajdują się też zabudowania Starego Portu w Salonikach. Promenada prowadzi w kierunku Białej Wieży i Pomnika Aleksandra Wielkiego. Za nimi wzdłuż wybrzeża rozciąga się park podzielony na ogrody tematyczne, w tym Ogród zmysłów, Ogród cienia czy Ogród Pamięci.

Idąc równolegle do Promenady, na wysokości placu Arystostelesa można natknąć się na kolejne pozostałości tureckiej obecności w Salonikach. Są to Bey Hamam oraz Meczet Hamza Bey.

Im dalej odchodzi się od brzegu morza, tym uliczki robią się węższe, bardziej splątane i strome. Wejście na zbocze wyprowadzi w kierunku twierdzy i obwarowań Salonik, w skład których wchodzi m.in. Wieża Trójkąta. W tej części miasta znajduje się też wpisany na listę UNESCO bizantyński Klasztor Vlatada.

Będąc w Salonikach nie można też pominąć miejscowych smaków i kuchni. Najlepiej poczuć ją na tradycyjnym bazarze, który codziennie zajmuje kilka przecznic niedaleko Placu Arystotelesa. Stragany znajdują się zarówno w dużej hali targowej, jak i w uliczkach, a dostać można na nich wszystko od pieczywa przez sery, mięso, oliwki na tysiąc sposobów, ryby i owoce morza, miody, przyprawy i wiele innych. Przy targu działają niewielkie bary serwujące tradycyjne potrawy.

Dojazd z Salonik na plaże

Wydawać by się mogło, że tak pięknie położonemu miastu z licznymi zabytkami nie brakuje niczego. A jednak. Leżące nad morzem Saloniki nie mają plaż! Wybrzeże jest tu zabudowane, a od wody oddziela zabudowę co najwyżej skwer lub promenada. Jedyną możliwością by skorzystać z plaż jest wyjazd poza miasto.

Można to zrobić zarówno komunikacją publiczną – do miejscowości wypoczynkowych docierają autobusy, jak i własnym lub wynajętym na miejscu samochodem. Drugie rozwiązanie może się okazać znacznie bardziej praktyczne gdyż nie trzeba martwić się o rozkłady, a przy większej liczbie osób ceny nie będą znacząco wyższe niż przejazd autobusem.

Saloniki – plaże w okolicy

Jedna z plaż na Kassandrze - zachodnim
Paul Gilmore, unsplash.com
Paul Gilmore, unsplash.com

Czas więc opuścić Saloniki – plaże czekają. Ledwie 40 km od miasta wjeżdża się na znany wśród wielbicieli nadmorskiego wypoczynku Półwysep Chalkidiki. Na dwóch jego „paluchach”, Kassandrze i Sithoni znajdują się piękne plaże, zarówno zagospodarowane, z pełnym zapleczem, jak i dzikie, ukryte w niewielkich zatoczkach.

Ale plaże można też znaleźć bliżej Salonik. Niemalże na przedmieściach miasta w Paralii znajduje się piaszczysta, choć dość wąska plaża. W odległości ok. 35 km od centrum leży z kolei pokryta złocistym piaskiem Plaża Riviera Virgin w miejscowości Michaniona. Inne popularne miejsca do wypoczynku nad morzem w okolicach Salonik to Epanomi, Nea Kallikartia, Perea, Agia Triada i Neoi Epivates.

Choć plaże znajdują się niezbyt daleko od miasta to dojeżdżanie na nie może okazać się na dłuższą metę męczące. Dlatego mając za główny cel wyjazdu wypoczynek nad morzem warto odwrócić proporcje i spać w którymś z kurortów, a w celu zwiedzania przyjeżdżać do Salonik.

Rozrywka w Salonikach

W dzień Saloniki są miastem tętniącym życiem skupionym wokół pracy. Ale już wieczorem ten obraz nieco się zmienia. Króluje tu muzyka i doskonała zabawa, a miasto nie bez powodu zaliczane jest do najważniejszych miejsc rozrywkowych w kontynentalnej Grecji.

Setki barów, tawern i restauracji kusi co wieczór zapachami tradycyjnych potraw. W wielu z nich jedzeniu towarzyszy muzyka na żywo, grana na greckich ludowych instrumentach. Ale kolacja to zaledwie wstęp. Scena klubowa i dyskotekowa Salonik jest bardzo bogata. Można przebierać w gatunkach muzycznych i stylistyce odnajdując idealne miejsce dla siebie.

Najwięcej tawern i barów znajduje się w dzielnicy Ladadika rozciągającej się między Placem Arystotelesa a Białą Wieżą w Salonikach. Drugim miejscem, uchodzącym jednak za bardziej ekskluzywne i droższe są dzielnice położone po drugiej stronie Białej Wieży, niedaleko mariny. W tej części miasta znajduje się także prestiżowe Kasyno Regency zaliczane do najważniejszych w całej Europie.

Jednodniowe wycieczki z Salonik

Oprócz zwiedzania atrakcji Salonik będąc w mieście warto wybrać się także na wycieczkę po okolicy. Jeśli tylko czas pozwala, to tereny te, choć niezbyt dobrze znane turystom mają wiele do zaoferowania.

Wypad na plażę

Przebywając w Salonikach przez kilka dni można przede wszystkim wybrać się na położone niedaleko miasta plaże. Te najbliższe dzieli od centrum około 20-30 km, ale zapuszczając się nieco dalej na Półwysep Chalkidiki można trafić do prawdziwego wakacyjnego raju. Jeden z półwyspów Chalkidiki, Kassandra ma doskonale rozwiniętą bazę wypoczynkową i zagospodarowane plaże. Z kolei Sithonia, bardziej dzika i niezagospodarowana kusi możliwością spokojnego odpoczynku z dala od tłumów.

Półwysep Athos

Jeden z klasztorów na Półwyspie Athos
World Public Forum Dialogue of Civilizations, flickr.com, CC BY 2.0
World Public Forum Dialogue of Civilizations, flickr.com, CC BY 2.0

Dobrym pomysłem na jednodniową wycieczkę z Salonik jest Półwysep Athos na Chalkidiki. Znajduje się na nim słynna Republika Mnichów i kilkadziesiąt prawosławnych klasztorów. Na sam półwysep mogą wjechać jedynie mężczyźni i to po otrzymaniu specjalnej przepustki, którą załatwia się nawet kilka miesięcy wcześniej. Jednak wjazd na półwysep to nie jedyny sposób na jego poznanie. Bardzo popularne są rejsy wokół z możliwością oglądania klasztorów z wody i podziwiania pięknej sylwetki Góry Athos. Łodzie wycieczkowe odpływają z miasteczka Ouranopouli, gdzie można dojechać z Salonik samochodem.

Weria i Wergina

Osoby zainteresowane historią mogą wybrać się do dwóch położonych niedaleko siebie miejscowości Weria i Wergina. Są one oddalone od Salonik o około 70 km w kierunku zachodnim. Wergina zajmuje jedno z najważniejszych miejsca na mapie historycznych atrakcji Macedonii. Odkryto tu pozostałości stolicy Macedonii, Ajgaj oraz grobowce królów macedońskich, w tym Filipa II. Kompleks archeologiczny w Ajgaj wpisany jest na listę UNESCO.

Teren dawnej stolicy jest cały czas badany przez archeologów, ale duża część terenu udostępniona jest do zwiedzania. Są to przede wszystkim grobowce królewskie, do których wnętrza można wchodzić. Nowoczesne wystawy wykorzystujące multimedia i świetnie budujące nastrój są jednymi lepiej zaaranżowanych w całej Grecji. Prezentowane tu przedmioty pochodzące z miejsc pochówków to maski pośmiertne, złote wieńce, biżuteria, broń i malowidła ścienne. Naziemna część wykopalisk obejmuje m.in. tereny pałacu królewskiego, amfiteatru i świątyń.

Leżąca nieopodal Weria to z kolei niewielkie, urokliwe miasteczko z klimatycznymi tawernami. Miejsce związane jest z podróżą misyjną św. Pawła, który tu nauczał. W miejscu jego pobytu stoi ołtarz i pamiątkowy obelisk.

Góra Olimp

Będąc w Salonikach można przy dobrej pogodzie podziwiać górujący nad Zatoką szczyt Olimpu. Dojazd do jego podnóży to około 90 km jazdy na południe. Słynna góra znajduje się na terenie Parku Narodowego Olimpu. Wybrzeże Morza Egejskiego jest tu płaskie i piaszczyste z licznymi kurortami Riwiery Olimpijskiej, zaś w głębi lądu znajduje się niewielkie miasteczko Litochoro. Jego kamienna zabudowa jest niezwykle klimatyczna. Można stąd wyruszyć na spacer do Wąwozu Enipeas, gdzie znajduje się malowniczy wodospad Łaźnia Zeusa. Wąska i kręta droga prowadzi z kolei do punktu widokowego, z którego widać główny wierzchołek Olimpu.

Wycieczki po okolicach Salonik wymagają posiadania samochodu. Komunikacja publiczna funkcjonuje, ale jest mniej wygodna, a do części miejsc autobusy docierają tylko kilka razy dziennie. W Salonikach działa wiele wypożyczalni samochodów, w tym na lotnisku Saloniki.

Saloniki – pogoda i najlepszy czas na przyjazd

Saloniki nie są typowym miastem wypoczynkowym. Bezsprzecznie głównym celem przybywających tu turystów jest zwiedzanie. Oczywiście pobyt może być też związany z wypoczynkiem na niezbyt odległych plażach Chalkidiki czy Riwiery Olimpijskiej, ale wtedy jest to bardziej dodatek do nadmorskich atrakcji.

Panorama na skąpane w słońcu Saloniki
Dan Lundberg, flickr.com, CC BY-SA 2.0
Dan Lundberg, flickr.com, CC BY-SA 2.0

Pogoda w Salonikach jest uzależniona od ich położenia. Miesiące od czerwca do końca sierpnia charakteryzują się bardzo wysokimi temperaturami i brakiem opadów. Wtedy znacznie przyjemniejsze jest wylegiwanie się na plaży z możliwością zanurkowania dla ochłody w morskie odmęty, niż zwiedzanie rozgrzanego do białości miasta. Dlatego też planując wyjazd latem warto wziąć pod uwagę, że temperatury mogą znacząco utrudniać zwiedzanie i spowalniać je.

Dlatego osoby, które chcą zwiedzać Saloniki i jest to ich główny cel powinny wybrać się tu wiosną lub jesienią. Już od kwietnia temperatury są bardzo przyjemne, a deszcze zdarzają się niezbyt często. Podobnie wrzesień i październik kuszą piękną i suchą pogodą. Jest to czas kiedy działa zdecydowana większość hoteli, ale żar nie leje się już z nieba i można w znacznie przyjemniejszych warunkach zwiedzać miasto.

Pobyt w Salonikach i pogoda w zimie mogą się okazać zaskoczeniem. Pogoda nie jest wtedy zbyt stabilna, ale temperatury nie spadają też do poziomu znanego z Polski. Jest dość ciepło i wilgotno. Zima to także czas, gdy ruch turystyczny jest mniejszy i w mieście nie ma tłumów, ale zamkniętych jest też część hoteli i punktów usługowych.

Samolot czy samochód? Dojazd z Polski do Salonik

Chcąc wybrać się do Salonik warto rozważyć dwie możliwości dostania się na miejsce. Najbardziej oczywistą jest samolot z Warszawy lub innego dużego miasta. Trasa obsługiwana jest przez loty bezpośrednie tanich linii lotniczych, dzięki czemu koszta nie są zbyt wygórowane. Należy jednak pamiętać, że w przypadku tanich linii można wziąć na pokład mały bagaż, a za większy trzeba dopłacać, często więcej niż wynosi cena samego biletu.

Lotnisko w Salonikach znajduje się w niewielkiej odległości od miasta i jest z nim dobrze skomunikowane. Działają też na nim wypożyczalnie samochodów, a wypożyczenie auta może być dobrym pomysłem jeśli planuje się też wypady poza miasto.

Leżące na północy Grecji Saloniki są również możliwe do osiągnięcia z Polski za pomocą samochodu. Dojazd zajmuje około 2 dni, ale jeśli wizyta w mieście jest tylko częścią wyjazdu do Grecji lub w planach jest także zwiedzanie północnej części kraju, to warto rozważyć go jako opcję dostania się na miejsce.

Saloniki należą do najbardziej atrakcyjnych turystycznie miast w Grecji. Aby poznać je w miarę dokładnie należy przeznaczyć na zwiedzenie 2-3 dni. Pozwala to na spokojne zwiedzanie zarówno tutejszych zabytków, jak i muzeów. Ich pory otwarcia są z różnicowane zależnie od pory roku i trzeba się do nich dostosować będąc na miejscu.

Atrakcje z artykułu
Więcej informacji na temat miejsc wymienionych w artykule możesz zobaczyć klikając poniżej:

Biała Wieża w Salonikach

Biała Wieża w Salonikach


Łuk Galeriusza

Łuk Galeriusza


Plac Arystotelesa

Plac Arystotelesa


Plac Agia Sofia

Plac Agia Sofia


Muzeum Ataturka w Salonikach

Muzeum Ataturka w Salonikach


Muzeum Archeologiczne w Salonikach

Muzeum Archeologiczne w Salonikach


Stanowisko archeologiczne w Ajgaj

Stanowisko archeologiczne w Ajgaj


Rzymska Agora w Salonikach

Rzymska Agora w Salonikach


Heptapyrgion Saloniki

Heptapyrgion Saloniki


Wieża Trójkąta

Wieża Trójkąta


Rotunda

Rotunda


Park Narodowy Olimpu

Park Narodowy Olimpu


Katedra Hagia Sofia w Salonikach

Katedra Hagia Sofia w Salonikach


Olimp

Olimp


Muzeum Kultury Bizantyjskiej

Muzeum Kultury Bizantyjskiej


Klasztor Vlatada

Klasztor Vlatada


Bazylika św. Dymitra w Salonikach

Bazylika św. Dymitra w Salonikach

+1atrakcja wewnątrz

Promenada Salonik

Promenada Salonik


Ogród Pamięci

Ogród Pamięci


Stary Port w Salonikach

Stary Port w Salonikach


Muzeum Żydowskie w Salonikach

Muzeum Żydowskie w Salonikach


Statua Aleksandra Wielkiego

Statua Aleksandra Wielkiego


Muzeum Wojny w Salonikach

Muzeum Wojny w Salonikach


Muzeum Olimpijskie w Salonikach

Muzeum Olimpijskie w Salonikach


Kompleks Galerius

Kompleks Galerius


Muzeum Folkloru i Etnologii Macedonii i Tracji

Muzeum Folkloru i Etnologii Macedonii i Tracji


MOMus - Muzeum Fotografii, Saloniki

MOMus - Muzeum Fotografii, Saloniki


Bey Hamam

Bey Hamam


Meczet Hamza Bey

Meczet Hamza Bey


Muzeum Walki Macedońskiej

Muzeum Walki Macedońskiej


Punkt widokowy Zilnia

Punkt widokowy Zilnia


Wąwóz Enipeas

Wąwóz Enipeas


Krypta Świętego Demetriusza

Krypta Świętego Demetriusza


Plaża Riviera Virgin

Plaża Riviera Virgin


Łaźnia Zeusa

Łaźnia Zeusa


Więcej inspiracji