Włochy    Lacjum    Rzym    Forum Romanum
#5  Rzym
#8  Włochy

Forum Romanum

Nazwa lokalna: Foro Romano

Forum Romanum, zwane też Forum Magnum, czyli po prostu „rzymski rynek”, to najstarszy plac miejski w Rzymie, otoczony sześcioma z siedmiu wzgórz, na których wzniesiono miasto: Kapitolem, Palatynem, Celiusem, Eskwilinem, Wiminałem i Kwirynałem. Znajdują się tu ruiny i pozostałości dziesiątków starożytnych zabytków – świątyń, łuków triumfalnych, a także słynny czarny kamień (najstarszy monument na Forum Romanum), pępek świata (monument wyznaczający centrum Rzymu) i Via Sacra – główna ulica w starożytności.

Forum Romanum był głównym politycznym, religijnym i towarzyskim ośrodkiem starożytnego Rzymu, miejscem gdzie odbywały się najważniejsze uroczystości. Ten tętniący życiem plac w okresie średniowiecza uległ stopniowemu zniszczeniu. Służył jako kamieniołom oraz teren pod wypas, a później również targ bydła. Pierwsze prace wykopaliskowe miały tu miejsce dopiero w 1803 roku.

Mniej

Opinie

Via della Salara Vecchia 5/600186 Rzym, Włochy