PECZ atrakcje turystyczne

+52 atrakcje

Leżący na południu kraju Pecz jest najbardziej egzotycznym z węgierskich miast. Jego wygląd to efekt odwiecznego mieszania się na tym terenie wpływów Wschodu i Zachodu oraz długoletniej okupacji tureckiej. 

Tereny Peczu zamieszkane były już w czasach rzymskich, a w III-IV w. dotarło tu chrześcijaństwo. Z tego czasu pochodzi najważniejszy zabytek miasta - wpisane na listę UNESCO wczesnochrześcijańskie katakumby. Po upadku Cesarstwa tereny te na długo zajęli Ostrogoci i Hunowie. 

Pierwsze wzmianki o Peczu pod obecną nazwą pochodzą z XIII w., a w 1367 r. Ludwik Węgierski założył tu pierwszy na Węgrzech uniwersytet. W 1526 r. po bitwie pod Mohaczem cały region dostał się pod panowanie tureckie. W ciągu 150 lat w mieście wybudowano kilka meczetów, łaźnie tureckie i karawanseraj, z których większość zachowała się do dziś. 

Do najważniejszych zabytków Peczu zaliczane są oprócz katakumb, romańska katedra św. Piotra i Pawła, gotycka kaplica szpitalna św. Jana Nepomucena oraz barokowa kolumna Trójcy Świętej zbudowana jako wotum za uchronienie miasta przed zarazą. Można tu także zwiedzić zabytkową fabrykę porcelany Zsolnay, w której dostępna jest trasa połączona z podglądaniem procesu powstawania wyrobów. 

Pecz najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie

PeczPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)