WęgryNógrád

NÓGRÁD atrakcje turystyczne

+1 atrakcja

Nógrád to komitat leżący w północnych Węgrzech przy granicy ze Słowacją. Ukształtował się w XIII w. i z tego czasu pochodzą znajdujące się tu zamki. Jest to teren górzysty, o urozmaiconej rzeźbie, dobrze nadający się na piesze i rowerowe wycieczki. 

W skład komitatu wchodzą porośnięte lasami wzniesienia Średniogórza Północnowęgierskiego oraz góry Cserhat i Matra. Prowadzi przez nie wiele szlaków pieszych i rowerowych, z których najbardziej atrakcyjne obejmują wzgórza Börzsöny. 

W średniowieczu tereny Nógrád zaliczane były to centrów Królestwa Węgier i wzmocnione były licznymi zamkami. Do dziś zachowały się ruiny zamku Nógrád, Salgó, Hollókő, Somoskő i kilku innych. W późniejszych wiekach swoje siedziby miały tu liczne rodziny szlacheckie. Do dziś rezydencje z okresu XVII-XIX w. podziwiać można w Szécsény i Szirak. 

Bardzo ciekawym miejscem jest wioska Hollókő ponad którą wznoszą się ruiny średniowiecznego zamku. Jej część została wydzielna jako rezerwat urbanistyczny z zachowaną oryginalną, tradycyjną zabudową i jest od 1987 r. wpisana na listę UNESCO.