WęgryHajdú-Bihar

HAJDÚ-BIHAR atrakcje turystyczne

+18 atrakcji

Komitat Hajdú-Bihar leży we wschodnich Węgrzech przy granicy z Rumunią. Znany jest przede wszystkim z kąpielisk termalnych, z których największym jest Hajdúszoboszló oraz rozległych terenów puszty chronionych w parku Hortobágy. 

Region ma głównie charakter rolniczy, a przemysł skupiony jest w stołecznym Debreczynie. Na ogromnych, płaskich obszarach uprawia się zboża, kukurydzę i słoneczniki, zaś na terenach puszty dominuje hodowla tradycyjnego węgierskiego bydła szarego o wielkich rogach. 

Puszta dominuje w krajobrazie komitatu. Rozległe, puste przestrzenie porasta step, na którym zobaczyć można rozsiane pojedyncze gospodarstwa. Mieszkańcy tych obszarów zachowali swoje tradycyjne obyczaje i stroje. Obecnie puszta objęta jest w dużym stopniu ochroną Parku Narodowego Hortobágy. Na jego terenie można nie tyko oglądać stepowe ekosystemy i bagna, ale także wziąć udział w przejazdach wozami i pokazach jazdy konnej w wykonaniu hajduków. 

Najbardziej znaną miejscowością regionu jest Hajdúszoboszló. Jest to duży kurort, którego popularność zasadza się na źródłach termalnych. W rozległym parku zdrojowym znajdują się zarówno odkryte baseny, jak i nowoczesne kąpielisko Hungarospa, będące jednym z największych tego typu obiektów na Węgrzech. Mniejsze kąpieliska znajdują się także w innych miejscowościach regionu.

Stolica komitatu, Debreczyn jest dziś przede wszystkim miastem przemysłowym, ale zachowało się tu ładna starówka z zabudową z XVII-XIX w. Można tu zobaczyć m.in. barokową kalwińską katedrę, neoklasycystyczny gmach uniwersytetu oraz neomauretańską synagogę. 

Hajdú-bihar najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie