Kaplica Sykstyńska

Nazwa lokalna: Cappella Sistina

Znajduje się wewnątrz atrakcji: Bazylika Świętego Piotra

Budowla sakralna, ufundowana przez papieża Sykstusa IV, została wzniesiona w latach 1475-1483. Sławę zawdzięcza freskom Michała Anioła, które pokrywają sklepienie (biblijna historia ludzkości od stworzenia świata do potopu) oraz ścianę na wprost głównego wejścia („Sąd Ostateczny”).

Mniej

Opinie

Kaplica Sykstyńska mapa
00120 Miasto Watykan, Watykan