Słowacja    Kraj bańskobystrzycki    Ilija    Góry Szczawnickie
#2  Ilija
#237  Słowacja

Góry Szczawnickie

Nazwa lokalna: Štiavnické vrchy

Góry Szczawnickie znajdują się w północno- zachodniej Słowacji. Są to góry pochodzenia wulkanicznego o bardzo skomplikowanym przebiegu grzbietów. Porastają je lasy dębowe i bukowe. Na ich terenie znajdują się także skały chętnie odwiedzane przez wspinaczy. 

Góry Szczawnickie zbudowane są ze skał wulkanicznych, takich jak andezyty, tufy czy ryolity. Były one bardzo bogate w rozliczne surowce naturalne. Przez wieki wydobywano tu rudy metali i kamienie szlachetne. Ostatnią kopalnię zamknięto dopiero w 2001 roku. Są to także tereny, gdzie bardzo wcześnie rozwinęła się turystyka. Pierwsze szlaki wytyczono tu już w 1874 roku. 

Dzięki swojemu położeniu i łatwej dostępności, a także urozmaiconej rzeźbie Góry Szczawnickie są bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Na ich terenie wytyczono około 500 kilometrów szlaków pieszych. Prowadzą one między innymi na najwyższy szczyt Sitno (1009 m n.p.m.) oraz do starych sztolni, sztucznych stawów i kanałów, którymi odprowadzano wodę z kopalń.

Mniej

Opinie

Góry Szczawnickie mapa
Ilija, Słowacja