Portugalia    Dystrykt Lizboński    Lizbona    Muzeum Klasztor świętego Wincentego
#28  Lizbona

Muzeum Klasztor świętego Wincentego

Nazwa lokalna: Convento de São Vicente de Fora

Klasztor i kościół świętego Wincentego z Saragossy znajduje się na wzgórzu Alfama. Jest to manierystyczna, rozległa budowla z harmonijną fasadą kościoła ozdobioną dwiema wieżami. Od XIX wieku jest panteonem królewskiej rodziny Braganca.

Klasztor na wzgórzu Alfama został założony w XII wieku. Był głównym miejscem kultu świętego Wincentego, patrona Lizbony. Obecny budynek klasztorny i kościół zaczęto budować w II połowie XVI wieku. Ze względu na brak środków oraz przestoje prace trwały około dwustu lat. Gdy w XIX wieku zakon został skasowany, klasztor zaczął służyć za pałac biskupi, a z czasem król Ferdynand II uczynił go królewskim mauzoleum.

Na początku XXI wieku budowla przeszła gruntowną renowację. Jest to największy i najważniejszy zabytek sztuki manierystycznej w Portugalii. Piętrowa, symetryczna fasada podzielona jest pilastrami. Klasztorne korytarze ozdobione są mozaikami wykonanymi z płytek azulejos. Przedstawiają one sceny z Pisma Świętego, ale także z bajek La Fontaine’a.

Mniej

Opinie

Muzeum Klasztor świętego Wincentego mapa
Largo de São Vicente 1100-572 Lizbona, Portugalia