Portugalia    Dystrykt Lizboński    Lizbona    Kościół Sao Paulo
#110  Lizbona
#328  Portugalia

Kościół Sao Paulo

Nazwa lokalna: Igreja de São Paulo

Kościół świętego Pawła znajduje się przy placu o tej samej nazwie w centrum Lizbony. Jest to barokowa, dwuwieżowa świątynia z figurami świętych Piotra i Pawła w fasadzie. Wnętrze ozdobione jest rzeźbioną kamieniarką, zaś na sklepieniach można zobaczyć dekoracje stiukowe i klasycystyczne malowidła.

Kościół został wybudowany po wielkim trzęsieniu ziemi z 1755 roku, na miejscu XV wiecznej świątyni. Jest to barokowa, jednonawowa budowla otoczona ośmioma kaplicami bocznymi. Fasadę flankują dwie kwadratowe wieże- dzwonnice. Wieńczy ją trójkątny tympanon. Wejścia otaczają portale z kolumnami, zaś nad nimi umieszczono w niszach figury świętych Piotra i Pawła.

Wnętrze kościoła jest stosunkowo skromne. Białe, kamienne ściany podzielone są za pomocą toskańskich pilastrów. Ołtarz główny wykonano z marmuru. W jego centralnej części znajduje się złocony, kilkupiętrowy Tron Najświętszego Sakramentu. Na sklepieniu umieszczono stiukowe dekoracje które otaczają malowidła ze scenami z życia świętego Pawła.

Mniej

Opinie

Praça São Paulo 151200-034 Lizbona, Portugalia