Polska    województwo lubuskie    Zielona Góra    Muzeum Książki Środkowego Nadodrza
#3195  Polska

Muzeum Książki Środkowego Nadodrza

Muzeum Książki Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze mieści się na ostatnim piętrze Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zbiory muzeum dotyczą dziejów polskiej książki i bibliotek w rejonie Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska. Muzeum poświęcone jest również wzajemnemu przenikaniu się kultur polskiej i niemieckiej w tych regionach.

Muzeum Książki Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze działa od 2005 roku. Wśród eksponatów odnaleźć można rękopisy, dokumenty, druki. Ekspozycja obejmuje historię książki od XI wieku do 1947 roku. Współczesny dział muzeum składa się z trzech części.

Pierwsza dotyczy polskich pisarzy, którzy gościli w regionie Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej. Część druga poświęcona została pisarzom. którzy mieszkali i tworzyli w tym regionie, lecz obecnie nie żyją lub mieszkają gdzie indziej. Natomiast część trzecia to salonik literacki, który poświęcony został twórczości pisarzy aktualnie żyjących i tworzących na terenie Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej.

Mniej

Opinie

aleja Wojska Polskiego 9 Zielona Góra, Polska