Polska    województwo lubuskie    Wschowa    Rynek i ratusz we Wschowie
#3  Wschowa
#2839  Polska

Rynek i ratusz we Wschowie

Ratusz we Wschowej to piękna, neoromańska budowla, którą zdobi monumentalna wieża – najstarszy element architektoniczny, pochodzący jeszcze z XVI wieku. W konstrukcji zwraca uwagę nieco wyższa środkowa część oraz charakterystyczne dekoracje i zwieńczenia dachu elewacji frontowej. Budynek nadal pełni funkcję siedziby władz administracyjnych, dlatego dostęp do niego jest ograniczony.

Pierwszy, wybudowany w tym miejscu budynek ratusza miał konstrukcję tylko częściowo murowaną, a częściowo drewnianą. Ta druga uległa zniszczeniu w pożarze, dlatego z XV wieku zachowały się tylko części murowane. Pierwszy ratusz miał formę gotycką. Po odbudowie i kolejnych przebudowach ostatecznie nadano mu cechy neoromańskie. Z pierwszego projektu poza wieża zachowała się też oryginalna sala w północno-wschodniej części parteru, w której można podziwiać późnogotyckie sklepienie sieciowe.

Frontową elewację ratusza zdobi płaskorzeźba ze sceną koronacji Najświętszej Marii Panny oraz podwójny krzyż jagielloński, który stanowi obecny symbol Wschowej. Z XIX wieku zachowała się też oryginalna stolarka okienna.

Mniej

Opinie

Rynek 167-400 Wschowa, Polska