#5  Wschowa
#3068  Polska

Mury obronne

Mury obronne Wschowy tworzą otok wokół Starego Miasta. Nie jest on pełny, ponieważ w ciągu wieków cześć obwarowań uległa zniszczeniu. Z budowli wchodzących w skład umocnień zachowała się wieża Bramy Polskiej będąca dziś częścią kościoła ewangelickiego oraz odbudowana basteja.

Pierwsze wzmianki o murach obronnych Wschowy pochodzą z XIV wieku. Można przypuszczać, że zbudowano je na miejscu obwarowań ziemno-drewnianych. W murach znajdowały się dwie bramy – Głogowska i Polska. Prawdopodobnie w skład obwarowań wchodziła też wieża kościoła farnego.

W XIX wieku rozebrano bramy miejskie i część murów. Dziś są to jedynie zrekonstruowane fragmenty, nie tworzące całościowego obwodu. Ceglane mury są w wielu miejscach niejednolite, co wskazuje na ich wielokrotne przebudowywanie w przeszłości.

Mniej

Opinie

Wschowa, Polska