Polska    województwo lubuskie    Wschowa    Lapidarium Rzeźby Nagrobnej
#6  Wschowa
#3174  Polska

Lapidarium Rzeźby Nagrobnej

Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie składa się z cmentarza staromiejskiego, starego i nowego cmentarza ewangelickiego oraz cmentarza katolickiego z początku XIX wieku. Stoją tu remontowane sukcesywnie dawne nagrobki i tablice epitafijne, na przykładzie których można prześledzić przemiany rzeźby nagrobnej na przestrzeni dziejów.

Wśród czterech cmentarzy wchodzących w skład lapidarium i będących pod opieką Muzeum Ziemi Wschowskiej szczególnie cenny jest cmentarz ewangelicki z 1605 roku. Jest to jedno z pierwszych w Europie założeń cmentarnych znajdujących się poza terenami kościelnymi. Nekropolia została założona na wzór rzymskiego Campo Santo (Święte Pola). Otoczono je murem z krużgankami. W krużgankach znalazło się miejsce dla tablic epitafijnych. Całość uzupełniała odpowiednio skomponowana zieleń.

Na cmentarzu można zobaczyć epitafia zmarłych mieszkańców Wschowy oraz ich nagrobki. Mają one różną formę, zależnie od okresu, w jakim powstawały. Są tu między innymi sarkofagi, stalle, nagrobki z rzeźbami przedstawiającymi postaci ludzkie oraz symbole śmierci oraz kaplice. Zabytkowy jest także porastający cmentarz starodrzew.

Mniej

Opinie

Spokojna 67-400 Wschowa, Polska