Polska   województwo dolnośląskie   Wrocław   Promenada Staromiejska i Podwale

Nr 74 w mieście Wrocław

Promenada Staromiejska i Podwale

Promenada Staromiejska to pas zieleni miejskiej z wytyczonymi  alejami oraz drogami rowerowymi. Przebiega w miejscu dawnych fortyfikacji obronnych Wrocławia. Okala ona Stare Miasto od zachodu, południa i wschodu. Promenada Staromiejska jest wpisana do rejestru zabytków miasta Wrocławia. Znajdują się tu liczne gatunki drzew i krzewów oraz ścieżka dydaktyczna zawierająca elementy architektoniczne, historyczne i przyrodnicze.

Podwale jest natomiast ulicą ciągnącą się łukiem po zewnętrznej stronie dawnej fosy. Podobnie jak Promenada, powstała po wyburzeniu fortyfikacji miejskich. Wzdłuż niej wzniesiono wiele reprezentacyjnych budynków, m.in. okazały kompleks zabudowań sądowo-więziennych z wzorowanym na berlińskim Moabicie aresztem, Synagogę oraz łączącą elementy neogotyku, neobaroki i secesji willę rodziny Haase.

mniej tekstu
Promenada Staromiejska i Podwale – mapa
promenada Staromiejska 54-025 Wrocław, Polska