Polska    województwo dolnośląskie    Wrocław    Muzeum Sztuki Cmentarnej
#69  Wrocław
#2002  Polska

Muzeum Sztuki Cmentarnej

Cmentarz o powierzchni około 4, 6 ha to miejsce lokalizacji ok. 12 tys. nagrobków, stanowiących obecnie cenne eksponaty Muzeum Sztuki Cmentarnej. Można tu znaleźć pochodzące z XIX wieku pomniki w wielu różnych stylach, od starożytności po secesję i modernizm, tworzone z najlepszych materiałów i projektowane przez znanych artystów.

Klimat tego miejsca zdecydowanie różni się od żydowskich nekropolii, bardziej zbliżony do cmentarzy tradycyjnych, z symboliką i napisami po niemiecku. Ciekawa forma cmentarza jest efektem XIX-wiecznego ruchu oświeceniowego haskali, który miał na celu odrodzenie społeczności Żydów drogą propagowania rozwoju kultury i oświaty.

Nekropolia została założona z potrzeby, jaką zrodziła szybko rozrastająca się gmina żydowska, licząca w połowie XIX wieku już 18 tys. osób. Pierwszy pogrzeb odbył się tu 17 listopada 1856 roku. Cmentarz trzykrotni powiększano, a w 1912 roku wybudowano kaplicę przedpogrzebową i budynek administracyjno-mieszkalny zarządu cmentarza, które już dziś nie istnieją. Ciekawostką są zachowane na nagrobkach ślady po kulach z czasu zaciętych walk o Wrocław w okresie II wojny światowej.

Mniej

Opinie

Ślężna 37/3911-400 Wrocław, Polska