Polska    województwo dolnośląskie    Wrocław    Kościół św. Marii Magdaleny
#54  Wrocław
#1157  Polska

Kościół św. Marii Magdaleny

Imponująca gotycka świątynia jest jedną z najstarszych w lewobrzeżnym Wrocławiu. Odbudowana po wojennych zniszczeniach zachowała we wnętrzu gotyckie sakramentarium oraz część renesansowej, kamiennej ambony. Na ścianach i w zewnętrznych kaplicach można zobaczyć oryginalne epitafia i nagrobki. W kościele odbywają się koncerty dorocznego festiwalu Wratislavia Cantans.

Powstanie kościoła wiąże się w XII wiekiem, kiedy to wybudowano świątynię w dzisiejszym kształcie, jednak bardzo poważnie zniszczona podczas II wojny światowej dzisiejszą świetność zawdzięcza starannej rekonstrukcji wnętrza, z odtworzoną oryginalną kolorystyką. Większość oryginalnego wyposażenia można podziwiać we wrocławskich muzeach.

W czasach świetności kościół miał aż 52 ołtarze. Atrakcją są dwie wieże połączone mostkiem na piątej kondygnacji, z którym wiąże się ciekawa legenda. Podobno pojawiają się na nich cienie frywolnych dziewcząt, które nie chciały wyjść za mąż i dziś za karę sprzątają wiszący mostek. Kościół znany jest też z pierwszego nabożeństwa protestanckiego we Wrocławiu, odprawionego przez ks. Jana Hessa w 1523 roku.

Mniej

Opinie

Szewska 1050-122 Wrocław, Polska