Polska    województwo dolnośląskie    Wilków    Wilcza Góra - 367 m n.p.m.
#1  Wilków
#2626  Polska

Wilcza Góra - 367 m n.p.m.

Wilcza Góra wznosząca się ponad Złotoryją na Pogórzu Kaczawskim jest dawnym stożkiem wulkanicznym zbudowanym z bazaltu. Jest jedynym w Polsce miejscem, w którym można zobaczyć różę bazaltową. Zachował się tu także przekrój wzdłużny wulkanicznego neku.

Wilcza Góra, nazywana też Wilkołakiem, fascynowała ludzi od najdawniejszych czasów. Prawdopodobnie znajdowało się tu miejsce kultu. Samotna, stercząca ponad otoczeniem ciemna skała była uważana za siedlisko nadprzyrodzonych mocy. Obecnie częściowo działa tu kamieniołom bazaltu. Pozostała część góry objęta jest ochroną rezerwatu przyrody. Oprócz skał chroni się tu porastającą je roślinność, w tym bardzo rzadką zanokcicę skalną.

Wilkołak jest pojedynczą skałą o oberwanym boku. Można tu zobaczyć zastygłe bazaltowe kolumny. Ewenementem w skali kraju są kolumny o skręconym kształcie, tworzące róże. Ze szczytu skały roztaczają się ładne widoki na okolicę.

Mniej

Opinie

Wilków, Polska